THÔNG TIN CƠ BẢN VỀ HỆ VĂN BẰNG 2 CQ

19 tháng 02, 2017

Hàng năm trường Đại học Kinh tế quốc dân tuyển sinh hệ văn bằng 2 - cấp bằng đại học chính quy với các thông tin chủ yếu như sau

 - Chỉ tiêu: từ 500-1000 sinh viên

- Các chuyên ngành chủ yếu: Tài chính doanh nghiệp, Ngân hàng, QUản trị doanh nghiệp, Quản lý Kinh tế, Luật kinh doanh, Tiếng Anh thương mại. . .

- Đối tượng: những người đã tốt nghiệp hệ đại học chính quy (kể cả các cơ sở giáo dục nước ngoài)

- Phương thức tổ chức đào tạo: theo học chế tín chỉ.

- Người học sau khi hoàn thành chương trình đào tạo sẽ được cấp bằng Đại học chính quy.

 Thông tin tuyển sinh năm 2017 sẽ được đăng tải trong tháng 4 năm 2017

Thí sinh quan tâm có thể tham khảo thông báo tuyển sinh năm 2016 tại đây

 http://www.daotao.neu.edu.vn/dao-tao-ktqd/Thong-bao-tuyen-sinh-dai-hoc-van-bang-2-hinh-thuc-dao-tao-chinh/387

Top